Kis lépések - A programról

Az Életfa Környezetvédő Szövetség által indított Kis lépések program a lakossági anyag és energiatakarékosság, a környezettudatosabb gondolkodásmód fejlesztése érdekében indult el. Célunk, hogy Heves megye lakossága közvetlen találkozások, előadások és tanácsadások által kapjon hasznos információkat a környezet és természetvédelem, de leginkább az energiatakarékos, fenntartható életvitel terén.

Kis lépések  - anyag és energiatakarékosság a hétköznapokban kampány, amely internetes versenyre épülő tanácsadásokkal, klubfoglalkozásokkal, energiatakarékos totóval kívánja elérni a résztvevők fogyasztói szokásainak megváltoztatását, a családokat elmozdítja a környezettudatosabb, fenntarthatóbb életvitel felé, és elősegíti a környezet- és természetvédő szervezetek tevékenységének jobb megismerését. Heves megyében a versenybe történő bekapcsolódás alapján 10 kampányhelyszínt tervezünk. 

A túlfogyasztás problémájának megoldásához, a lakosok, családok szemléletmódjában kell változást elérnünk. Az egyes embernél el lehet érni fogyasztói szokásainak megváltoztatását, a családokat a fenntarthatóbb életvitel felé lehet elmozdítani. Heves megye környezeti tudatosságban lemaradóban van az ország fejlettebb régióihoz képest, ezt a hiányosságot a helyi civil szervezeteknek csökkenteni kell. A felmérések szerint a megye lakosságának fele tisztában van a fogyasztás kedvezőtlen környezeti hatásaival, háromnegyedük viszont úgy véli, hogy a problémát technikai fejlődéssel kell áthidalni és nem akarnak életmódjukon változtatni, de belátják a jelenlegi életmódminták tarthatatlanságát. Az energiafelhasználásban rejlő energiahatékonysági tartalék döntő része a lakossági fogyasztásban érhető el. A fogyasztási minták átvételével a környezettudatos fogyasztási szokások terjedése nem tartott lépést. Heves megyében nőtt a képződő és ezzel párhuzamosan lerakásra kerülő hulladék mennyisége.

A program tervezett tevékenységei

I. Internetes verseny - 2015. augusztus-április
Weboldalt készítünk, mely a kampányban résztvevők és érdeklődők részére nyújt tájékoztatást és segítséget, valamint az információáramlást biztosítja a következő funkciókkal:
- energiahatékonysági verseny meghirdetése,
- közvetlen tanácsadás biztosítása a környezettudatosabb, fenntarthatóbb életvitelhez,
- módszertani anyagok biztosítása,
- a jó gyakorlatok megosztása Facebook-on,
- családok, kiscsoportok regisztrációja és követése,
- a teljes program online közzététele.
Két sajtóközleményben jelentetjük meg felhívásunkat, hogy az Internetes felületeken kívül, a nyomtatott sajtóban is megismertessük programunkat. Az Életfa Környezetvédő Szövetség tagszervezetei és tagcsoportjainak bevonjuk a programba és kampányfelhívásunkat elektronikus levelezőlistákon keresztül eljuttatjuk mintegy háromszáz helyi civil szervezetnek. A regisztrációhoz szükség lesz egy kérdőív kitöltésére, amely iránymutatást is tartalmaz a fogyasztás csökkentésének lehetőségeire, majd végül egy újabb kérdőív kitöltésével lesz lehetőség az eredmények rögzítésére. A kampányban résztvevőknek csökkenteniük kell fogyasztásukat, amely az értékelés és eredményhirdetés alapjául is szolgál. A regisztrációt online formában, lehet elvégezni a kérdőív kitöltésével.

II. Tanácsadások, klubfoglalkozással, energiatakarékossági totóval – 2015. szeptember - december
Tíz alkalommal a következő helyszíneken Eger – Civil Ház, Felsővárosi Lakossági, Információs, Szolgáltató Iroda, Felnémeti Közösségi Ház, Nagyréde, Felsőtárkány, Tarnaméra, Erdőtelek, Verpelét, Mátraderecske, Mikófalva (közösségi házak) tanácsadás. ahol felkészült szakértőkkel, tanácsadókkal és önkéntesekkel vonjuk be a helyi közösségeket, családokat a programba, Bemutatunk különböző eszközöket, termékeket, melyekkel csökkenthetik fogyasztásukat. Azért, hogy minél érdekeltebbé tegyük őket a „Kis lépések” kampányban való részvételre, energiatakarékos totót készítünk, amely kitöltésével különböző termékeket nyerhetnek a legjobban teljesítő résztvevők. 
A tanácsadásokon, foglalkozásokon  energia-és anyagtakarékos termékeket mutatunk be alábbiak szerint:
- természetbarát mosó, mosogató, tisztálkodó szerek használata,
- környezetkímélő vegyi, ásványi anyagok használata (mosás, takarítás, tisztálkodás),
- fogyasztáskímélő technikai eszközök használata (fűtés, világítás, konyhai eszközök),
- ökológiai fogyasztóvédelem, ügyintézés lehetőségeinek ismerete,
- hulladékcsökkentés komposztálással,
- E-számok ismerete,

III. Értékelés, erdményhirdetés a tanácsadások helyszínein. 2016. április-május
Ezeken az alkalmakon kerül sor az eredmények értékelésére, az eredményhirdetésekre, nyeremények (minden helyszínen: 1. díj - LED izzó szett lakásvilágításhoz, 2. díj – napkollektoros aszaló berendezés 3. díj – víztakarékos termék szett. Elektronikus kiadvány terjesztése az elért eredményekről. 

A tervezett tevékenységek során fő célkitűzésünk, hogy a Kis lépések kampány lehetőséget nyújtson a célcsoporttal történő közvetlen kapcsolat kialakítására. Ráirányuljon a figyelem az anyag és energiatakarékosság fontosságára, a környezetkímélő életmód szükségességére. Megismertessük a célcsoporttal a fogyasztás környezeti hatásait, és a fenntarthatóbb alternatívákat. A kapcsolódó Internetes verseny ösztönözze, motiválja a bekapcsolódó családokat, közösségeket a mindennapi környezetkímélő életmód kialakítására. Az érintettek körében környezetkímélő magatartásformák alakuljanak ki, olyan attitűdök, amelyek hozzájárulnak a környezet jövő generációk számára történő megőrzéséhez. A programunkba bekapcsolódók ráébredjenek arra, hogy az életmódváltozásuk közvetlen előnnyel jár, mert az anyag és energiatakarékosságnak költségcsökkenés a következménye. Pozitívabb kép alakuljon ki a közvéleményben a megyénkben dolgozó környezet- és természetvédelmi szervezetek tevékenységéről, aktivistáiról, ismertségük növekedjen.